Щом се сиромах замогне, никому не ще помогне.

По-страшен от СПИН-а, по-опасен от рака – сега за сега си остава простака.

Кой постъпва честно, не живее лесно.

Господ види кой отде иде.