Нека този, който ще мести света, първо премести себе си.

Бъди такъв, какъвто искаш да изглеждаш.