Omnis amans amens. – Всеки влюбен е безумен.

Gravissima est probi hominis iracundia. – Най-тежък е гневът на честния човек.

In vino veritas. - Истината е във виното.