Gravissima est probi hominis iracundia. – Най-тежък е гневът на честния човек.