Познанието се добива лесно за разлика от мъдростта.

Щастието зависи от нас самите.